Luutiheduse mõõtmine

Luutiheduse mõõtmine on üks osa osteoporoosi diagnoosimisest. Seda saab määrata densitomeetri abil. Densitomeeter on aparaat, mis röntgenkiirte abil mõõdab luutihedust reieluukaelas või selgroo nimmepiirkonnas. Uuring on ohutu ja valutu.

Tulemused esitatakse kõrvalekaldena ehk standarddeviatsioonina (SD), mis väljendatakse Z- ja T-koondtulemusena. Z tähistab uuritava luutiheduse võrdlemist sama vana ja samast soost inimese luutihedusega, T on aga uuritava luutiheduse võrdlemine noore täiskasvanu luude maksimaalse tihedusega.

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni kriteeriumidele loetakse osteoporoosiks T-skoori alates –2,5 SD. Luutihedust tuleb mõõta enne ravi alustamist ja ravi ajal iga paari aasta järel. Positiivseks ravitulemuseks võib lugeda nii luutiheduse suurenemist kui ka püsimist samal tasemel. Vähenemise korral, mis ületab 3%, tuleks uurida veel kord osteoporoosi põhjuseid või vahetada ravi.

Vajalik eelregistreerimine. Tervisekassas kindlustatutele on uuring tasuta.